Primary Promo Area

Select Plus Flex

Select Plus Flex

 

Select Plus Flex 2

Select Plus Flex 2

OneTouch Select® Plus

OneTouch Select® Plus

 

Delica

Delica

 

Batch 11 promo_WDD

Batch 11 promo_WDD

 

Latest Articles for Globallllllll Home Page

Wiedza o cukrzycy

LifeScan OneTouch® – OneTouch® SelectMini™

OneTouch® SelectMiniTM to nowoczesny i stylowy glukometr s u cy do monitorowania st enia glukozy we krwi Umo liwia pacjentowi przeprowadzenie badania gdziekolwiek si znajduje w podró y w pracy czy w miejscu publicznym OneTouch® SelectMiniTM jest szybki i atwy w obs udze – wystarczy wsun pasek by wykona badanie ... Czytaj dalej

Wiedza o cukrzycy

OneTouch® Select®

Potrzebujesz atwego i szybkiego sposobu pomiaru glikemii Potrzebujesz glukometru z menu w j zyku polskim Specjalnie dla Ciebie OneTouch® stworzy glukometr OneTouch® Select® który wy wietla wszystkie komunikaty po polsku Jest on atwy w u yciu wy wietla klarowne instrukcje oraz zapewnia szybkie i dok adne pomiary System pomiaru glukozy ... Czytaj dalej

Wiedza o cukrzycy

Kontakt

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawid owo ci reklamacji w dokumentacji trwa o ci niezawodno ci bezpiecze stwie efektywno ci lub wydajno ci urz dzenia po jego udost pnieniu do dystrybucji bardzo prosimy o kontakt z Dzia em Obs ugi Klienta 801 23 23 23 Koszt po czenia zgodny z taryf ... Czytaj dalej

Wiedza o cukrzycy

Porady dotyczące podróżowania

Cukrzyca nie musi oznacza e nie mo esz podró owa Odpowiednie zaplanowanie wyjazdu przygotuje Ci fizycznie i psychicznie i pozwoli Ci w pe ni skorzysta z podró y bez szkody dla Twojego stanu Przed podró Dostosuj swój schemat leczenia do podró y wspólnie ze swoim lekarzem gdy konieczna mo e ... Czytaj dalej